:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเสน่ห์ ศาตร์สุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่ บริเวณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15เมตร ตามรูปแบบของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 8 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


img

purchases_file_34_33_696683.jpg
purchases_file_34_33_767345.jpg