:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

กองช่าง
นายสันติ มูลใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยโยดม ทายะ
นายช่างโยธา
นายณัฐวุฒิ กาเปา
นักวิศวกรโยธา