:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

1 ก.ค. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_76_52_759984.pdf