:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด
เลขที่ 152 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ : 054-719413
โทรสาร (FAX) : 054-719414
E-mail : saraban@swod.go.th
Website : www.swod.go.th 
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลสวด

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวด