:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ติดต่อเรา

 
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
เลขที่ 233 หมู่ 2 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340
โทรศัพท์ : 053-464041
โทรสาร (FAX) : 053-464441

เบอร์โทรศัพท์ กู้ชีพ กู้ภัย  053-464445

E-mail : saraban@nongtongpattana.go.th, nongtongpatt@gmail.com
Website : www.nongtongpattana.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

หมายเลข  งาน/ห้อง หมายเลข  งาน/ห้อง
100  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 116 ฝ่ายพัสดุ
101 นายกเทศมนตรี  117 ฝ่ายการเงิน
102 รองนายกฯ 118 ผอ.กองคลัง
103 รองนายกฯ 119 กองสาธารณสุข
104 เลขา 120 ผอ.กองสาธารณสุข
105 ที่ปรึกษา 121 ผอ.กองช่าง
106 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 122 กองช่าง
107 ปลัดเทศบาล  123 ผอ.กองการศึกษา
108 หัวหน้าสำนักปลัด  124 กองการศึกษา
109 ฝ่ายอำนวยการ/หน้าห้องปลัด 125 ห้องวิทยุ
110 งานประชาสัมพันธ์ 126 งานป้องกันฯ
111 งานการเจ้าหน้าที่ 127 งานไฟฟ้า/ประปา
112 งานนิติการ 128 ห้องประชุมสภา
113 ฝ่ายปกครอง/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 129 ห้องเสียงตามสาย
114 ห้องทำงานประธานสภาเทศบาล 130 ห้องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
115 ฝ่ายจัดเก็บ/เสียภาษี 132 งานพัฒนาชุมชน

 

แผนที่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น