:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2566

9 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

สภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และให้ประชาชนในตำบลหนองตองพัฒนาได้รับทราบข่าวสาร

หมายเหตุ : ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมให้ยื่นคำขอต่อประธานสภาก่อนวันประชุม โดยสามารถรับแบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่งานกิจการสภา เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


แจ้งกำหนด ปช สมัย 3 ครั้ง 1-66_220.pdf