:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ได้ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยจะได้มีการดำเนินการจัดการประชุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่วงระยะเวลาในการจัดการประชุมหากประชาชนผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถแจ้งมายังกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลในเขตของท่านทราบได้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 3-66_219.pdf