:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนนเลียบหน้าลำเหมืองหลวงถึงซอยบ้านโป่ง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_188_9_56_891.pdf