:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2566

7 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2-2566 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวน ได้รับทราบข่าวสาร

หมายเหตุ : ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมให้ยื่นคำขอต่อประธานสภาก่อนวันประชุม โดยสามารถรับแบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่งานกิจการสภา เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-2566_161.pdf