:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

30 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


ประกาศขยายเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2566_160.pdf