:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากรางระบายน้ำเดิมบ้านนายปันถึงลำเหมืองดง หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

7 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_155_56_47_24.pdf