:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

27 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_116_28_501328.pdf