:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566

12 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา มอบหมายให้นายบรรเจิด สิทธิราช รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อม     ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พนักงานฯ และนักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร