:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประชุม​โครงการ​เสริมสร้าง​การ​มีส่วนร่วม​ของ​ผู้​นำ​องค์กร​ชุมชน​ฯ​ ประ​จ​ำ​เดือนกุมภาพันธ์ 2566

9 ก.พ. 2566

รายละเอียด: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยนายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำองค์กรชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566​ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตอง และประธานกลุ่มองค์กรชุมชนตำบลหนองตอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร