:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักในการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 1ปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

กิจกรรม " หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_218_0_5_178.mp4