:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ประชุมการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

17 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 

นายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และดำเนินการตามแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร