:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: 26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 
นายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา สถานีตำรวจภูธรหนองตอง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) สาขาหนองตอง เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร