:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-464041 ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445 สายด่วน 1669

ชื่อ: กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ให้การปฏิเสธ การรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

24 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา นำโดย นายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตอบพัฒนา เป็นผู้กล่าว นโยบาย กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ให้การปฏิเสธ การรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร