• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 161
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1241
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12247
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448886

 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

1. การคมนาคม
     การคมนาคมการติดต่อของประชาชนที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาล สามารถเดินทางติดต่อกันได้ 3 เส้นทางคือ
     1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน
     2. ถนนเลียบลำน้ำปิง ไปทางทิศเหนือ ผ่านตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ไปถึงอำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปทางทิศใต้ ผ่านตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง ไปถึงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     3. ถนน ร.พ.ช. สายบ้านวัวลาย – หารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2. การไฟฟ้า
     การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง และเทศบาลได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะไปแล้วประมาณ 420 ดวง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความจำเป็นและความต้องการของราษฎร ซึ่งเทศบาลจะตั้งงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอแก่ความต้องการและความจำเป็น

3. การประปา
     การประปาที่ให้บริการราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบและรูปแบบ/ระบบของประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ได้รับการบริการประปาในขณะนี้ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,6และหมู่ที่ 12 ซึ่งยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการ

4. การโทรคมนาคม
     ระบบการโทรคมนาคม ระหว่างผู้อยู่ในเขตเทศบาลและและสถานที่อื่นๆ ที่สำคัญและสะดวกรวดเร็วในเวลานี้ได้แก่ระบบโทรศัพท์ ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ให้บริการอยู่ในเขตเทศบาลขณะนี้ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค

5. การใช้ที่ดิน
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 14 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งการใช้ที่ดิน ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
     1. พื้นที่ถือครองเพื่อการอยู่อาศัย
     2. พื้นที่ถือครองเพื่อการดำเนินกิจการค้าขายและธุรกิจขนาดย่อม
     3. พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มี การใช้ประโยชน์ลักษณะนี้มากที่สุด ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

6. การจราจร
     การจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ซึ่งมียานพาหนะใช้สัญจรไปมาแต่ละวันเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงได้ปรับปรุงขยายถนนให้กว้างและดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น แต่มีจุดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ( ไฟเขียวไฟแดง ) และทางม้าลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือที่ที่มีการสัญจรพลุกพล่าน และบริเวณหน้าสถานการศึกษา เป็นต้น