• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 114
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 136
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 520
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 825
เดือนนี้ เดือนนี้ 520
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 4536
ทั้งหมด ทั้งหมด 284319

 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

1. การคมนาคม
     การคมนาคมการติดต่อของประชาชนที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาล สามารถเดินทางติดต่อกันได้ 3 เส้นทางคือ
     1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน
     2. ถนนเลียบลำน้ำปิง ไปทางทิศเหนือ ผ่านตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ไปถึงอำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปทางทิศใต้ ผ่านตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง ไปถึงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     3. ถนน ร.พ.ช. สายบ้านวัวลาย – หารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2. การไฟฟ้า
     การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง และเทศบาลได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะไปแล้วประมาณ 420 ดวง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความจำเป็นและความต้องการของราษฎร ซึ่งเทศบาลจะตั้งงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอแก่ความต้องการและความจำเป็น

3. การประปา
     การประปาที่ให้บริการราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อยู่ในความรับผิดชอบและรูปแบบ/ระบบของประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ได้รับการบริการประปาในขณะนี้ได้แก่ หมู่ที่ 2,4,5,6และหมู่ที่ 12 ซึ่งยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการ

4. การโทรคมนาคม
     ระบบการโทรคมนาคม ระหว่างผู้อยู่ในเขตเทศบาลและและสถานที่อื่นๆ ที่สำคัญและสะดวกรวดเร็วในเวลานี้ได้แก่ระบบโทรศัพท์ ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ให้บริการอยู่ในเขตเทศบาลขณะนี้ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค

5. การใช้ที่ดิน
     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด 14 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งการใช้ที่ดิน ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
     1. พื้นที่ถือครองเพื่อการอยู่อาศัย
     2. พื้นที่ถือครองเพื่อการดำเนินกิจการค้าขายและธุรกิจขนาดย่อม
     3. พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มี การใช้ประโยชน์ลักษณะนี้มากที่สุด ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

6. การจราจร
     การจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 สายสันป่าตอง – ลำพูน เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม ซึ่งมียานพาหนะใช้สัญจรไปมาแต่ละวันเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงได้ปรับปรุงขยายถนนให้กว้างและดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้น แต่มีจุดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ( ไฟเขียวไฟแดง ) และทางม้าลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือที่ที่มีการสัญจรพลุกพล่าน และบริเวณหน้าสถานการศึกษา เป็นต้น