• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 158
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 136
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 564
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 825
เดือนนี้ เดือนนี้ 564
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 4536
ทั้งหมด ทั้งหมด 284363

 

ทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

1. ทรัพยากรดิน
     ลักษณะดิน เป็นดินเหนี่ยวและดินร่วนปนทราย ที่เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม

2. ทรัพยากรน้ำ
     ในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ พอเพียงและเหมาะสม ต่อการเกษตรกรรม ซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ดังนี้
     - คลองชลประทาน 1 สาย
     - แม่น้ำปิง 1 สาย
     - ลำเหมือง 6 สาย

3. ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
     ในบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตอง ในอดีตกาลสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นที่ตั้งของ “ เมืองมะโน ” แต่ปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ถูกทำลายทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย์ไปหมดแล้วจึงถือเป็นทรัพยากรที่พอจะใช้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์/โบราณคดีได้

4. การเมือง การบริหาร
     - การเมือง ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ปัจจุบันให้ความสนใจในด้านการเมืองการปกครองมากเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เป็นผู้ที่มีความสนใจ และกระตือรือล้นที่จะใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยังให้ความสนใจในด้านการเมืองการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ซึ่งเท่ากับเป็นการตรวจสอบการทำงานการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบการทำงาน
     - การบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ชุดปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 จำนวน 12 คน มีเทศมตรีจำนวน 2 คน และนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ดังนี้
     - พนักงานเทศบาล 30 คน
     - ลูกจ้างประจำ 8 คน
     - พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน
     - พนักงานจ้างทั่วไป 35 คน
ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 ( ครั้งล่าสุด )
     - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,298 คน ชาย 3,445 คน หญิง 3,853 คน
     - ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,656 คน ชาย 2,687 คน หญิง 2,969 คน
     - คิดเป็นร้อยละ 77.50
     - บัตรเสีย 410 ใบ
     - คิดเป็นร้อยละ 7.25
     - มาแสดงตนแต่ไม่ใช้สิทธิ 00 คน