• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 234
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1314
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12320
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448959

 

การบริหารเงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   1.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565  

  1. ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 .pdf

  2. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 xls.pdf

   1.2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

   1.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 (รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ 2564) .pdf
  2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
  3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564.xls.pdf

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   2.2 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

   2.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

   2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี