• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 253
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1333
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12339
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448978

 

แบบฟอร์มการใช้บริการ/สถิติการให้บริการ

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
  • แบบฟอร์มการใช้บริการ

1) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า1
2) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า2

3) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า3
4) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า4
5) บันทึกรับรองการยื่นคำร้องขอมีบัตร หน้า1
6) บันทึกรับรองการยื่นคำร้องขอมีบัตร หน้า2
7) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-รื้อถอนอาคาร (1)
8) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-รื้อถอนอาคาร (2)
9) คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์(1)
10) คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์(2)
11) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน(1)
12) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน(2)
13) คัดสำเนาทะเบียนบ้าน1
14) คัดสำเนาทะเบียนบ้าน2
15) ขอเปลี่ยนชื่อสกุล
16) ใบรับแจ้งเกิด (1)
17) ใบรับแจ้งเกิด (2)
18) แจ้งตาย (1)
19) แจ้งตาย (2)
20) ย้ายเข้า-ย้ายออก (1)
21) ย้ายเข้า-ย้ายออก (2)
22) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
23) ภาษีบำรุงท้องที่
24) ภาษีป้าย

    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้าน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

       - ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

       - ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานสังคมสงค์เคราะะห์

       - ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านสาธารณูปโภค

       - ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพและการเก็บขยะและมูลฝอย

           -  ข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการชำระภาษี

         ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  1.  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  .pdf
  2. ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  3. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)(2).pdf

  4. สถิติการให้บริการผู้มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน).pdf

  5. ข้อมูลสถิติการให้บริการปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564 (รอบ 6 เดือน)(2).pdf

  6. สถิติการใช้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

  7. สถิติข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf