• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 135
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 112
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1028
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1111
เดือนนี้ เดือนนี้ 3609
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 5973
ทั้งหมด ทั้งหมด 313406

 

แบบฟอร์มการใช้บริการ/สถิติการให้บริการ

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
  • แบบฟอร์มการใช้บริการ

1) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า1
2) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า2

3) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า3
4) ขอมีบัตรครั้งแรก-มีบัตรใหม่-เปลี่ยนบัตร หน้า4
5) บันทึกรับรองการยื่นคำร้องขอมีบัตร หน้า1
6) บันทึกรับรองการยื่นคำร้องขอมีบัตร หน้า2
7) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-รื้อถอนอาคาร (1)
8) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-รื้อถอนอาคาร (2)
9) คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์(1)
10) คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์(2)
11) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน(1)
12) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน(2)
13) คัดสำเนาทะเบียนบ้าน1
14) คัดสำเนาทะเบียนบ้าน2
15) ขอเปลี่ยนชื่อสกุล
16) ใบรับแจ้งเกิด (1)
17) ใบรับแจ้งเกิด (2)
18) แจ้งตาย (1)
19) แจ้งตาย (2)
20) ย้ายเข้า-ย้ายออก (1)
21) ย้ายเข้า-ย้ายออก (2)
22) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
23) ภาษีบำรุงท้องที่
24) ภาษีป้าย

  1. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) .pdf

  2. ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

  3. ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)(2).pdf

  4. สถิติการให้บริการผู้มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน).pdf

  5. ข้อมูลสถิติการให้บริการปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2564 (รอบ 6 เดือน)(2).pdf

  6. สถิติการใช้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

  7. สถิติข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf