• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 147
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 348
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1227
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 6974
เดือนนี้ เดือนนี้ 12233
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9062
ทั้งหมด ทั้งหมด 448872

 

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-464041
โทรสาร 053-464441

 

สายด่วนติดต่อผู้บริหาร

                                                        

                                   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน
 
หมายเลข งาน/ห้อง หมายเลข งาน/ห้อง
100 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 116 ฝ่ายพัสดุ
101 นายกเทศมนตรี 117 ฝ่ายการเงิน
102 รองนายกฯ 118 ผอ.กองคลัง
103 รองนายกฯ 119 กองสาธารณสุข
104 เลขา 120 ผอ.กองสาธารณสุข
105 ที่ปรึกษา 121 ผอ.กองช่าง
106 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 122 กองช่าง
107 ปลัดเทศบาล 123 ผอ.กองการศึกษา
108 หัวหน้าสำนักปลัด 124 กองการศึกษา
109 ฝ่ายอำนวยการ/หน้าห้องปลัด 125 ห้องวิทยุ
110 งานประชาสัมพันธ์ 126 งานป้องกันฯ
111 งานการเจ้าหน้าที่ 127 งานไฟฟ้า/ประปา
112 งานนิติการ 128 ห้องประชุมสภา
113 ฝ่ายปกครอง/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 129 ห้องเสียงตามสาย
114 ห้องทำงานประธานสภาเทศบาล 130 ห้องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
115 ฝ่ายจัดเก็บ/เสียภาษี 132 งานพัฒนาชุมชน
       
ศูนย์บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเหตุเพลิงไหม้
และเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 053-464445  สายด่วน 1669
  E-mail : nongtongpatt@gmail.com
  www.facebook.com/nongtongpattana
  เว็ปไซต์ http://nongtongpattana.go.th/