• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 43
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 165
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 43
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1568
เดือนนี้ เดือนนี้ 3396
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 20025
ทั้งหมด ทั้งหมด 307220

 

การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 34
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา นำโดยนายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับคณะทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา(ภายใต้บันทึกความร่วมมือ 4 ฝ่าย ประกอบด้วยเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนจังหวัดลำพูน)ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำและปราชญ์ของชุมชนตำบลหนองตอง เพื่อรับทราบและชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โดยดำเนินการ 2 จุด จุดที่ 1 วัดหนองตอง และจุดที่ 2 วัดพระเจ้าเหลื้อม กราบขอบพระคุณ คณะสงฆ์ตำบลหนองตอง โดยท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง เจ้าอาวาสวัดหนองตอง และท่านพระครูจิรบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าเหลื้อม ที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกทุกด้านทุกประการ และขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตอง และปราชญ์ชุมชนตำบลหนองตองทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ไฟล์ภาพประกอบ

001.jpg 002.jpg 001.jpg 002.jpg 2782021_๒๑๐๘๒๗_71.jpg 2782021_๒๑๐๘๒๗_66.jpg 004.jpg 005.jpg 58921.jpg 58936.jpg 58956.jpg 766852.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ