• เข้าสู่ระบบสมาชิก

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 47
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 102
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 355
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1134
เดือนนี้ เดือนนี้ 3800
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 3674
ทั้งหมด ทั้งหมด 216204

 

การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 53
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และ เดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้


- มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เพื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา โทรศัพท์ 053-464041 ต่อ 114

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ