• ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

   สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม  

วันนี้ วันนี้ 102
เมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ 942
อาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ 1167
อาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้ว 1680
เดือนนี้ เดือนนี้ 7304
เดือนที่แล้ว เดือนที่แล้ว 9682
ทั้งหมด ทั้งหมด 379898

 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565, จำนวนคนดู : 22
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 โดยการตรวจจากเอกสารหลักฐาน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายวาริน เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

ไฟล์ภาพประกอบ

LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_8.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_18.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_29.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_40.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_38.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_43.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_26.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_16.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_22.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_13.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_6.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_4.jpg LINE_ALBUM_เทศบาล​ฯรับ​การ​ตรวจ​LPA(160665)​_๒๒๐๖๑๖_2.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ